HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ - ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

Để tạo được đơn hàng. Trước tiên Bạn cần phải có tài khoản cá nhân trên trang Nhập hàng Trung Quốc 247. Vui lòng bấm vào bên đây để đăng ký tài khoản

ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN

  1. Truy cập vào trang Web: https://nhaphangtrungquoc247.vn/ => Chọn mục đăng ký bên góc phải2. Nhập đầy đủ các thông tin bên dưới: ( Màu đỏ là bắt buộc ) => Chọn nút Đăng kýĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

  1. Sau khi đăng ký xong tài khoản. Truy cập vào trang Web: https://nhaphangtrungquoc247.vn/ => Chọn mục đăng nhập bên góc phải

2. Nhập đầy đủ các thông tin bên dưới: ( Màu đỏ là bắt buộc ) => Chọn nút Đăng Nhập